Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. İspat şartı bakımından bu onayın yazılı olması gerekir.

2429 sayılı kanun gereği Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerini hatırlayacak söz konusu kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri şöyledir;

 “ 2429/ 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye`nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00`ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

2429/ 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir. 

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

 19 Mayıs günü Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

 B) Dini bayramlar şunlardır:

 Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00`ten itibaren 3,5 gündür.

 Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00`ten itibaren 4,5 gündür.

 C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, (5892 sayılı kanunla eklenen ibare) 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü

     tatilidir.”

 D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. 

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.” 

2429/ 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür.

Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00`ten itibaren başlar.”

Resmi tatillerde çalışmak mümkün

Çalışanlara ilave yevmiye vermek kaydıyla tüm bayram ve genel tatillerde çalışmanın bir mahzuru yoktur. Konu ile ilgili olarak Yargıtay 2 CD 17.09.1985 tarih ve 6678 – 6909 sayılı kararı Ulusal Bayram olan Cumhuriyet Bayramı’nda özel işyerlerinin açık olması suç teşkil etmez. Şeklindedir.

Bayram ve Genel Tatil Ücretleri

Kural olarak, bayram ve genel tatil günleri iş görenlere bir iş karşılığı olmaksızın ücretlerinin tam olarak verilmesi gerekir. Tüm bayram ve genel tatil günleri çalışma yapılabilir.

Ancak bu çalışmanın yapılabilmesi için iş sözleşmesinde bu yönde hükmün mevcut olması gereklidir.

Böyle bir hüküm yoksa söz konusu günlerde çalışılabilmesi için personelden gerekli onayın alınması gereklidir.

Çalışılması halinde bayram ve genel tatil ücretleri piyasada bilinenin aksine Fazla Mesai değildir ve % 100 üzerinden hesaplanmaz. Sadece ilave bir yevmiye/gündelik ücret ödenmesi yeterlidir.