Vadeli çeklerde reeskont uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca vadeli çeklerde reeskont uygulamasına dair 64 seri numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlandı, Söz konusu sirkü aşağıda özetlenmiştir. 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5941 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrası ile 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin […]

read more