İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

3 Mayıs 2019     Sirkü 1361   Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile İhracat Genelgesinin 8 inci maddesi kapsamında ihraç edilen malın Gümrük Beyannamesinin  22 inci hanesinde kayıtlı bedelinin 1 yıl (2019-32/53)  (4 Eylül 2019 kadar)  süreyle geçerli olmak üzere, […]

read more