Transfer Fiyatlandırması Raporu

5 Nisan 2019     Sirkü 1357   Kurumlar vergisi kanunun 13’üncü maddesi gereği, Kurumlar Vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu hükümden hareketle yapılan düzenleme ile 1 […]

read more