Kalkınma Ajansı Hibeleri

Günümüzde birçok firma veya şahıs işletmeleri Kalkınma Ajanslarının sağladığı desteklerden yararlanmaktadır. Söz konusu destek unsurlarından biri olan hibelerin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu hibelerin hangi hesaba kayıt edileceği hususunda tereddütler olduğu görülmektedir. Gelir İdaresince verilen 21.04.2014 tarih ve 60757842-GVK 94-8 sayılı özelge bu konuya açıklık getirmektedir. Söz…