2014 yılı yeniden değerleme oranı

Bilindiği üzere yeniden değerleme oranları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine istinaden yıllık olarak hesaplanmakta ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 441 seri nolu VUK Genel tebliği ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait…