Promosyon, Eşantiyon, Numune mallar ve hediye çekleri

                               Teknoloji ve iletişimde hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarete de küreselleşmeye neden olmuştur. Bu yeni olgu, işletmeleri yoğun rekabet baskısına iterek yeni pazarlama tekniklerini uygulamayı zorunlu kılmıştır. Ticari yaşamda pek çok bedelsiz mal teslimi şekilleri gözlenmektedir. En yaygın bedelsiz teslim şekilleri promosyon, eşantiyon, numune mallar, hediye çekleri ve çekilişle hediye vermektir….