Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.) imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılması

26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı resmi gazetede yayımlanan 36 seri nolu ÖTV Genel tebliği ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır…