Şahıs işletmelerinin sermaye şirketine dönüştürülmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketler ve işletmeler bakımından geniş bir tür değiştirme serbestisi ve türü seçme özgürlüğü getirmiş ve konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bu kapsamda getirilen en önemli yeniliklerden biri ticaret şirketlerinin ticari işletmeye, ticari işletmelerin de ticaret şirketlerine dönüşmesine imkan sağlanmasıdır. TTK’ ya göre tüzel kişiliği olmayan şahıs işletmesi, tür değiştirme…