6552 sayılı kanun gereği Kasa Mevcudu ve Ortaklardan alacakların beyanı

Kamuoyunda af kanunun olarak adlandırılan 6552 sayılı kanunla ilgili olarak 1 seri nolu Genel Tebliği 27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz kısmı genel tebliğin Kasa Mevcudu ve Ortaklardan alacakların beyanı ile ilgili olan bölümü aşağıda özetlenmiştir. 6552 sayılı Kanunun 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74 üncü maddesi hükmü ile Bilanço esasına göre defter…