Nihai tüketiciye satılan malın geri iadesi

Nihai tüketiciler (Vergi mükellefi olmayanlar) zaman zaman satın aldıkları mal ve hizmetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre çeşitli nedenlerle iade ederek ödediği mal veya hizmet bedelini geri almakta veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirmektedirler. Böyle bir durumda vergi mevzuatı açısından yapılması gerekenler muhtelif tebliğlerle açıklanmıştır. Buna göre konuyu özetleyecek olursak; KDV…