Öğrencilere verilen Eğitim ve Öğretim bursları

193 sayılı GVK nun 28 inci maddesi hükmü gereği, Tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak; 1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret…