Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içinde olup, ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilecektir. 1- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine…