İndirimli Kurumlar Vergisi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 3305 sayılı kararı ile teşvik sistemi ve destek unsurlarına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, Bu düzenlemelerden birisi de Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesi çerçevesindeki indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıdır. İndirimli Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi Kanunun 32/A maddesinde yer bulmuştur. Madde 32/A 1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri,…