Elektronik ortamda Kayıt saklama

Maliye Bakanlığınca Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasları belirleyen 431 seri nolu VUK genel tebliği hükümleri 01.07.2014 tarihinden itibaren uygulanacaktı. Ancak 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanan 436 seri nolu…