Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

KDV Genel uygulama tebliği ile Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler le ilgili istisna uygulamaları güncellenmiştir. Güncellenen söz konusu istisna aşağıda özetlenmiştir. 1. İstisnanın Kapsamı 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılabilmesi için;…