Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

KDV Genel uygulama tebliği ile güncellenen Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) ile ilgili istisna 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesinde düzenlenmiştir. Madde gereğince Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir. Söz konusu istisna aşağıda özetlenmiştir. 1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar…