Bavul Ticareti

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin güncellemeler KDV Genel Uygulama tebliği yapılmıştır. Söz konusu istisna aşağıda özetlenmiştir. 1. İstisna Belgesi Bağlı olduğu vergi dairesinden “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna İzin…