İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

 KDV Genel uygulama Tebliği ile güncellenen ihraç kayıtlı satışlar da tecil-terkin uygulaması aşağıda özetlenmiştir. 1. Kapsam 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla…