Roaming Hizmetleri

KDV Genel uygulama tebliği ile güncellenen Roaming hizmetleri istisnası aşağıda özetlenmiştir. 1. Kapsam 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak kaydıyla KDV’den istisnadır. Söz konusu istisna roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir. Örnek: (A) Roaming…