Hizmet İhracı

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile güncellenen Hizmet ihracı aşağıda özetlenmiştir. 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. 1. İstisnanın Kapsamı 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) inci maddesine göre; Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması, Hizmetten…