Fazla veya Yersiz Uygulanan KDV

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile güncellenen ve Mayıs 2014 ayından itibaren Fazla ve yersiz uygulanan KDV ile ilgili uygulama aşağıda özetlenmiştir. 1.Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar 3065 sayılı Kanunun (8/2) inci maddesine göre, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV’yi fatura veya benzeri…