Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan mükelleflerin KDV iadesi

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile Mayıs 2014 ayından itibaren KDV iadelerinde uygulanacak özel esaslardan biride Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar dır. Söz konusu tebliğ uyarınca Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinden, Sahte belge…