Haklarında SMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunan mükelleflerin KDV iadesi

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile Mayıs 2014 ayından itibaren KDV iadelerinde uygulanacak özel esaslardan biride Haklarında SMİYB kullandığı konusunda Tespit Bulunan Mükellefler dir. Söz konusu tebliğ uyarınca Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen…