Haklarında SMİYB Düzenleme Tespiti Bulunan Mükelleflerin KDV iadesi

  26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile Mayıs 2014 ayından itibaren KDV iadelerinde uygulanacak özel esaslardan biride Haklarında SMİYB Düzenleme Tespiti Bulunan Mükellefler dir. Söz konusu tebliğ uyarınca Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri; -Sahte belge düzenleme…