KDV iadesinde indirimli teminat uygulaması sistemi (İTUS)

  Yeni uygulamaya sokulan KDV uygulama tebliğ gereği indirimli teminat uygulaması sistemi aşağıda özetlenmiştir. 1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilir. 1.1.  Genel Şartlar Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde; a)   Vergi mükellefiyetinin bulunması, b)   Mücbir sebep sayılan…