ÖTV de tevkifat uygulaması

Maliye Bakanlığı VUK 257 inci maddesindeki yetkiye istinaden 34 seri nolu ÖTV Genel tebliği ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetvelindeki 38.11 tarife pozisyonundaki mallar için 19.04.2014 tarihinden itibaren tevkifat uygulaması getirdi. Söz konusu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. 1. Tevkifat uygulamasının kapsamı ve niteliği Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, mükellefin…