Dövizli işlemler ve kur

Günümüzde vergi mükellefleri çeşitli nedenlerle yabancı para birimi (Döviz) üzerinden işlemler yapmakta ve dövizli faturalar düzenlemektedirler. Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin hükümleri gereğince; Yasal defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla,…