Vergi Teşvikleri

Mali mevzuat irdelendiğinde birtakım teşviklerin olduğu görülmektedir, genel hatları itibariyle vergi kanunlarında yer alan ve bugün için uygulamada olan teşvikler başlıklar halinde özetlenmiştir.  A – Yatırım indirimi istisnası 5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi…