Ticaret Unvanları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ticaret Unvanları hakkındaki tebliğ 14 Şubat 2014 tarih ve 28913 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğ gereği; İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilecek. Ticaret unvanında yer…