Avukatların müvekkillerinden almış olduğu yol, konaklama vb. masrafların vergisel boyutu

Günümüzde Avukatlar ile müvekkilleri arasında uygulamada sıkça karşılaşılan konuların başında vekalet ücretinin peşin olarak alınmaması halinde müvekkilden yol, konaklama vb. adlarla alınan masraf karşılıklarının vergisel boyutu hep tartışma ve ihtilaf konusu olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 11.10.2013 tarih ve 49327596-120[65.GVK.2013.29]-259 sayılı Özelge bu hususlara açıklık getirmektedir. Söz konusu Özelge özetlenecek olursa;  1. Gelir Vergisi kanunu…