Tek tapuda birleştirilen gayrimenkullerin satışında istisna uygulaması

Uygulamada bazen birden fazla parselde kayıtlı olan gayrimenkuller parça parça olarak değil tek tapuda birleştirilmek suretiyle satılmak veya satın alınmak istenebilmektedir. Böyle bir durumda Gayrimenkul satış kazancı istisnasının uygulanması hususunda tereddütler oluşmaktadır. Olayı Kurumlar Vergisi ve KDV kanunun açısından irdeleyecek olursak, Kurumlar Vergisi Yönünden: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci…