Faaliyetlerde Devamlılık Kriterine Vergi idaresi ve Yargının Bakışı

Vergilendirme açısından İktisadi işletmenin belirlenmesinde devamlılık kriteri önemlidir. Ticari işletmelerin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Bazı faaliyetler vardır ki devamlılık arz ettiği konusunda mükellef ile vergi idaresi, vergi idaresi ile yargı arasında görüş ayrılıkları hep olagelmiştir. Konu ile ilgili olarak idare ve yargının görüşlerinden bazıları aşağıya…