Yap-işlet-devret modeline göre inşa edilen binanın vergisel boyutu

Yap işlet devret sözleşmesi kapsamında inşa edilen binalar, tamamlanmasından itibaren sözleşme süresi doluncaya kadar kullanılmakta ve sözleşme bitiminde bina arsa sahiplerine bedelsiz olarak teslim edilmektedir. Sözleşme süresince arsa sahiplerine nakdi ve ayni kira ödemesinde bulunulmamaktadır. Sözleşme süresince kira ödemesi yapılmamasına karşın kira süresi için emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, Sözleşme süresinin…