Ücretli olarak çalışan kişinin serbest meslek faaliyetinde bulunması

Günümüzde bir şirketin idari işlerinde yarı zamanlı çalışırken aynı zamanda arta kalan zamanlarda da mesleki faaliyetini icra eden (Örneğin avukatlık faaliyeti gibi) birçok çalışan mevcuttur. Bu tür faaliyette bulunanların nasıl vergilendirileceği ile vergisel ödevlerini nasıl yerine getireceği daima tereddüt konusu olmuştur. Gelir idaresince verilen 23.08.2013 tarih ve 62030549-120[65-2013/77]-1298 sayılı özelge bu konuya açıklık getirmektedir. Söz…