e-Arşiv uygulaması

Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenerek 433 seri nolu VUK Genel tebliği ile yayımlandı. Söz konusu Genel tebliğ ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir. Tanımlar…