2014 yılında uygulanacak maktu tutarlar

Gelir vergisi ve Vergi Usul Kanununda yer alan bazı maktu hadlerin 2014 yılında uygulanacak tutarları aşağıda özetlenmiştir. GVK da yer alan Maktu tutarlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ıncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir…