Elektronik ortamda Kayıt saklama

Maliye Bakanlığınca Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasları belirleyen 431 seri nolu VUK genel tebliği yayımlandı. 431 seri nolu Genel tebliğ hükümleri 1.7.2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Söz konusu genel tebliği aşağıda ana…