E- Defter

Yeni uygulamaya giren konulardan biri de E-defter dir. E- defter uygulamaları ile ilgili olarak 24.12.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2 seri nolu Genel tebliğ ile 1 seri nolu tebliğdeki bazı hükümler değiştirildi. Değişen hükümler yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Konunun net anlaşılması amacıyla değişikliğe gidilen konularla ilgili olarak tebliğin eski ve yeni hali aşağıda tablo…