Gerçek Usulden basit usule geçiş

Gerçek Usulden basit usule geçiş ile ilgili hususlara 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmişti. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 93 seri Gelir Vergisi sirküsü ile bu konu hakkında ilave açıklamalar yapıldı. Söz konusu sirkü ile; Gelir Vergisi Kanununun 47 inci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış…