Elektronik Deftere Geçiş Süresi

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 67 seri nolu VUK sirküleri ile Elektronik Deftere Geçiş Süresi ile ilgili açıklama getirilmiştir. Söz konusu sirküde; 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan, “a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011…