Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevi, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun1 ile kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına verilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı bu görevini 6183 sayılı Kanunun hükümlerini uygulayarak yerine getirir. 6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Kanunun 1 ve 2 inci maddeleri kapsamına giren alacaklar amme…