6111 sayılı Kanunun stok affı hükmü uyarınca oluşan fonun ortaklara dağıtılması

6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerinden (Stok affı)  yararlanarak aktife kaydedilen emtialar için 525 Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı açılarak bu hesapta oluşan fonun ortaklara dağıtması halinde Aktarılan tutarların pasifte 525 Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabında izlenip izlenmeyeceği, Söz konusu tutarların şirketin gerçek kişi ortaklarına dağıtılması durumunda stopaj yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususunda…