Hizmet İhracı (11/1-A)

1. Genel Açıklama KDV Kanununun birinci maddesi ile Türkiye’de yapılan ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithali KDV’nin konusuna alınmıştır. Hizmetin tanımı Kanunun 4. maddesinde “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler” şeklinde tanımlanmış ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak,…