Derneğe ödenen giriş ve üyelik aidatı

Günümüzde birçok mükellef kurum ticari faaliyetlerin icra edilmesi ve yürütülmesi için çeşitli derneklere üye olmaktadır. Ticari kazancın elde edilmesi için kanunen veya ilgili mevzuat gereği zorunlu olması şartıyla bu tür derneklere üyelik için ödenen giriş bedeli ile aidatların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı zaman zaman tartışmalara neden olmaktadır.. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi…