İade talep dilekçeleri ve ekleri elektronik ortamda gönderilecek

Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 429 seri nolu VUK Genel tebliği ile Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin Yeni düzenlemeye gidildi. Söz konusu genel tebliğ gereği; 01.11.2013 tarihinden itibaren İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi…