Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden şirketin araç alım-satımında KV, KDV ve ÖTV

Oto kiralama işi ile iştigal eden mükelleflerin, satın aldıkları sıfır araçlar için ödenen özel tüketim vergisinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı, Satın alınan araçların iki yıl geçtikten sonra satılması halinde, satışlardan elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği, Kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan binek otomobillerin satılması halinde KDV oranının ne…