Vergi tahsilâtında yeni dönem

Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan SERİ A Sıra 5 nolu genel tebliğ ile Vergi idaresi 6183 sayılı kanunun uygulamasında yeni belirlemeler yaptı. Söz konusu tebliğ aşağıda özetlendi. 1. Borcu yoktur belgesi 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren, Maden arama ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, devir ve intikallerine, Maden işletme ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir…