Yemek faturalarında yer alan bedellerin KV ve KDV açısından gider yazılıp yazılmayacağı

Günümüzde şirketler faaliyetleri ile ilgili olarak mal ve hizmet alımında veya satımında bulundukları firmaların sahipleri ve temsilcilerini misafir ederek ağırlamakta ve ikramda bulunmaktadırlar. Temsil ve ağırlama giderleri içerisindeki yemek faturalarında yer alan bedellerin gider yazılıp yazılamayacağı ile yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında, Gelir İdaresince verilen 31.07.2013 tarih ve 35831311-İndirimler-10 sayılı özelge…