Kâr Payı Avansı Dağıtımı

Yeni TTK’ nın; 509 uncu maddesi gereği Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerce kar payı avansı dağıtılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile açıklanmıştır. Söz konusu tebliğ ana başlıklar halinde…